Profesionālās ievirzes izglītības apliecību saņem 27 audzēkņi

2021./2022.m.g. Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu absolvējuši 27 audzēkņi – 13 audzēkņi mākslas programmā un 14 audzēkņi mūzikas programmā. 27.maijā Skrīveru kultūras centrā tika organizēts izlaiduma koncerts – izstāde, kurā viens pēc otra sekoja priekpilni, emocionāli un pārsteidzoši priekšnesumi gan mūzikas, gan mākslas audzēkņu izpildījumā. Savukārt 3. un 4.jūnijā audzēkņi un viņu ģimenes tika aicināti uz individuālu tikšanos ar skolas vadību Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas pagalmā, kurās audzēkņi saņēma savas beigšanas apliecības. Šajās dienās skolas telpas pārtapa īpašā izstāžu zālē, kurā izvietoti mākslas programmas audzēkņu noslēguma darbi, ko absolventi kopā ar saviem tuvajiem varēja izstaigāt un apskatīt pēc apliecības saņemšanas.