Mācību ilgums:
Programmā 20V- 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo izglītību mūzikā)

Obligātie mācību priekšmeti:
Ģitāras spēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, vispārējās klavieres, kolektīvā muzicēšana

Programma šobrīd netiek īstenota!

Ģitāras spēles izglītības programma

Ģitāras spēles programmas licence

Ritma ansamblis

Solfedžo

Vispārējās klavieres

Mūzikas literatūra