Skrīveru Kultūras centrā.

Aicināti visi interesenti.