Darba plāns 2022.2023 m.g. I semstrim

Darba plāns 2022.2023 m.g. II semestrim

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

 

Noteikumi

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
Kārtība kādā tiek īstenotas attālinātās mācības Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība

 

Ētikas noteikumi

Ētikas komisijas reglaments Vardarbības novēršanas kārtība
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ētikas kodekss

 

Drošības noteikumi

 

Izglītības programmas

Eifonija spēle Ģitāras spēle
Flautas spēle Saksofona spēle
Trombona spēle Vijoles spēle
Trompetes spēle Klavierspēle
Akordeona spēle Vizuāli plastiskā māksla
Klarnetes spēle

 

Mācību programmas

Klavierspēle Zīmēšana
Akordeona spēle Veidošana
Klarnete Darbs materiālā
Flautas spēle Gleznošana
Eifonija spēle Mākslas valodas pamati
Saksofona spēle Mākslas valodas pamati 2
Trombona spēle Kompozīcija
Tropetes spēle Ritma ansamblis
Mūzikas literatura Orķestris
Solfedžo Kolektīvā muzicēšana – Klavierspēlē
Vijoles spēle Kolektīvā muzicēšana – Akordeona spēlē
Vispārējās klavieres Flautu ansamblis

 

Licences

Klavierspēles programmas licence Vizuāli plastiskās mākslas programmas licence
Trombona spēles programmas licence Vijoles spēles programmas licence
Trompetes spēles programmas licence Akordeona spēles programmas licence
Saksofona spēles programmas licence Ģitāras spēles programmas licence
Eifonija spēles programmas licence Klarnetes spēles programmas licence
Flautas spēles programmas licence