2020. gada izlaidums
Tā diena ir klāt
Ar taureni pie rokas,
Kurš aicina mūs visus
Pa ziedošajām pļavām brist
Un aizmirst visas bēdas, raizes.
Tā diena ir klāt,
Kad kopā atkal svētkus svinam.

Šogad izlaidumu aizvadīsim vēl īpašāk.
I daļā skolas vadība un skolotāji idviduāli tiksies ar katru absolventu, lai svinīgi izsniegtu apliecību par apgūto izglītību.

II daļā – 11. septembrī – varēsim piedalīties visi, lai sveiktu visus mūsu absolventus, baudītu viņu muzikālos priekšnesumus un mākslas darbus.